องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
55322   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
04/04/2567 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 11
04/04/2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 14
04/04/2567 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลถึง ณ 31 มีค 2567 16
04/04/2567 : รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 2567 14
08/03/2567 : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E01/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 , ม.7 , ม.12 เส้น บ.วังยาว - บ.หนองกุงสวรรค์ 32
08/03/2567 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 , ม.7 , ม.12 เส้น บ.วังยาว - บ.หนองกุงสวรรค์ 27
05/03/2567 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 31
07/03/3110 : ทดสอบ 23
05/02/2567 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 43
23/01/2567 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2567 44
24/01/2567 : รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 41
04/01/2567 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) 52
03/01/2567 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 50
06/12/3109 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกานยน พ.ศ.2566 63
10/11/2566 : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 64
10/11/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 63
20/10/2566 : แผนการบำรุงรักษาพัสดุ - ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 59
18/10/2566 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566) 57
18/10/2566 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566) 57
04/10/2566 : การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 67
02/10/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 68
07/09/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 62
19/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโน ม.2 81
22/08/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 89
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 85
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวหินคลุกถนนดินการเกษตร ม.5 88
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงดินเสริมผิวถนนดินการเกษตร ม.2 78
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินการเกษตรโดยการลงดินเสริมผิวถนนดิน ม.6 83
17/08/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโน ม.2 90
27/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโน ม.2 112
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงดินเสริมไหล่ทางถนนลาดยาง ม.3 117
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงดินเสริมคันคูดินร่องน้ำ ม.3 101
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 100
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 95
20/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองแวง ม.10 85
20/07/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินการเกตรเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กทางน้ำผ่าน ม.9 90
20/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวหินคลุกถนนดินการเกษตร ม.1 , ม.7 83
12/07/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 104
02/06/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 115
15/05/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 122
09/05/2566 : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 122
03/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 121
03/04/2566 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 137
03/04/2566 : รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 130
03/10/2565 : งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สิ้นสุด 30 กันายน 2565 141
09/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 134
07/12/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 115
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) 119
10/04/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 119
13/03/2566 : การกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขอนสัก จากบ้านหนองไร่ ไปโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ บ้านหนองไร่ 174


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>