องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
43132   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
07/09/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 14
19/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโน ม.2 22
22/08/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 29
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 26
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวหินคลุกถนนดินการเกษตร ม.5 33
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงดินเสริมผิวถนนดินการเกษตร ม.2 21
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินการเกษตรโดยการลงดินเสริมผิวถนนดิน ม.6 26
17/08/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโน ม.2 28
27/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโน ม.2 50
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงดินเสริมไหล่ทางถนนลาดยาง ม.3 57
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงดินเสริมคันคูดินร่องน้ำ ม.3 48
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 50
24/07/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 43
20/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองแวง ม.10 32
20/07/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินการเกตรเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กทางน้ำผ่าน ม.9 34
20/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวหินคลุกถนนดินการเกษตร ม.1 , ม.7 25
12/07/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 50
02/06/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 55
15/05/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 64
09/05/2566 : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 55
03/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 64
03/04/2566 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 66
03/04/2566 : รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 67
03/10/2565 : งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สิ้นสุด 30 กันายน 2565 92
09/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 77
07/12/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 57
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) 64
10/04/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 60
13/03/2566 : การกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขอนสัก จากบ้านหนองไร่ ไปโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ บ้านหนองไร่ 83
15/03/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 101
23/02/2566 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 120
07/03/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 164
27/02/2566 : การจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP 82
17/02/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 81
09/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.4 ขนาดผิวดินจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถนนดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 82
02/02/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ม.9 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 95
02/02/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ อบต.วังยาว หมู่ 9 79
31/01/2566 : การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ 9 84
19/01/2566 : เอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.8 ขนาดผิดดิน กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หน้า 0.04 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 ม. 354
19/01/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.8 ขนาดผิดดิน กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หน้า 0.04 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 ม. 87
10/01/2566 : การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 85
10/01/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ม.9 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 87
09/01/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 70
05/01/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 79
07/01/3109 : ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 152
25/10/2565 : รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 100
03/10/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผูู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 116
03/10/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 122
06/09/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 126
03/08/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 122


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>