องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
82254   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
27/06/2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.7 เชื่อมต่อบ้านศาลา 33
08/03/2567 : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E01/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 , ม.7 , ม.12 เส้น บ.วังยาว - บ.หนองกุงสวรรค์ 91
08/03/2567 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 , ม.7 , ม.12 เส้น บ.วังยาว - บ.หนองกุงสวรรค์ 82
07/03/3110 : ทดสอบ 69
10/11/2566 : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 119
09/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 178
07/12/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 167
10/04/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 167
13/03/2566 : การกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขอนสัก จากบ้านหนองไร่ ไปโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ บ้านหนองไร่ 225
02/02/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ อบต.วังยาว หมู่ 9 189
31/01/2566 : การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ 9 170
10/01/2566 : การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 179
07/01/3109 : ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 247
03/10/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 217
21/06/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 230
19/04/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนเจริญ ม.6 224
02/03/2564 : ผลการพิจารณาการเสอนราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 238
05/02/2564 : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 262
28/01/2564 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ 256
29/12/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,8,9,1,7,12,4,10 243
29/12/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,8,9,1,7,12,4,10 274
22/12/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,8,9,1,7,12,4,10 262
29/10/2563 : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 257
02/11/2563 : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 257


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1