องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
24938   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 2 , 8 , 9 

ลงข่าว: 12/07/2565    17   84

ลงพื้นที่ให้ความรู้ รับฟังปัญหา ของประชาชน (ประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ 2 , 8 , 9 และให้บริการ รับชำระ ค่าบริการเก็บขยะ นำโดย นาง อุไร ยอดศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ทุกกอง พนักงาน บุคลากร อบต.วังยาว