องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
9   คน
สถิติวันนี้
584   คน
สถิติทั้งหมด
46882   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ประชาคม หมู่ 6 

ลงข่าว: 26/09/2565    15   95

วันที่  26  กรกฎาคม  2565  ลงพื้นที่ให้ความรู้การทำงานของ อบต. อธิบายขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน รับฟังปัญหา ของประชาชน (ประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 และให้บริการ รับชำระ ค่าบริการเก็บขยะ นำโดย นาง อุไร  ยอดศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ทุกกอง พนักงาน และบุคลากร อบต.วังยาว