องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
43137   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

เข้าแถวเคารพธงชาติ และบทสวดมนต์ไหว้ 

ลงข่าว: 17/10/2565    4   102

วันที่ 17 ตุลาคม 2565  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และบทสวดมนต์ไหว้พระโดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร นางอุไร  ยอดศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ณ บริเวณเสาธงชาติ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนำตบลวังยาว