องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
31611   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลวังยาว 

ลงข่าว: 27/01/2566    8   30

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  นางอุไร  ยอดศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลวังยาว  โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ นายก อบต.  รองนายกฯ เลขานุการฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ชั้น 2