องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
24937   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
22/02/2566 : รายงานผลการจัดฝึกอบรมของ อปท.ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา”
20/01/2566 : ร่าง ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษา ประปาหมู่บ้าน 2,8,9 และ 1,7,12
12/10/2565 : มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านหนองบัวเรียน
04/10/2565 : ซ่อมแซมถนนทางไปบ่อขยะ
05/10/2565 : ซ่อมแซมถนนทางการเกษตร หมู่ 8
01/09/2565 : นายกฯ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)
01/09/2565 : บทร้อยกรองเพื่อแผ่นดินไทย
22/08/2565 : น้ำกัดเซาะตลิ่ง สะพานคอนกรีต ถนนลาดยางมะตอย ข้ามลำห้วยขอนสักวังยาว-หนองโน
17/08/2565 : จากเหตุการ์ณ ฝนตกหนักในคืนของวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากสะสมของพื้นที่ตำบลวังยาว
12/08/2565 : แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
13/08/2565 : อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564
15/02/2564 : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
03/02/2564 : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
29/06/2565 : การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี"
03/02/2565 : กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดวันเริ่มสมั่ยประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ.2565 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2565
09/05/2565 : การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03/05/2565 : ออกเยี่ยมผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเครื่อง อุปโภค บริโภค แก่ผู้ติดเชื่อ
31/03/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว "นโบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )"
25/03/2565 : แจ้งปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์กลาง "28 มีนาคม - 12 เมษายน 2565"
08/03/2565 : ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>