องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
24934   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

จากเหตุการ์ณ ฝนตกหนักในคืนของวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากสะสมของพื้นที่ตำบลวังยาว 

ลงข่าว : 17/08/2565

จากเหตุการ์ณ ฝนตกหนักในคืนของวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากสะสมของพื้นที่ตำบลวังยาว และผักตบชวา 
นางอุไร  ยอดศิริ นายก อบต. รีบเร่งให้ความช่วยเหลือ และลงดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี้ พร้อมทั้ง
 - นางพิศมัย บุญศรี รองนายก.
 - นายสมใจ สุวรรณคาม รองนายก.
 - นางคำมุก วงษ์ทองคำ เลขานายก.
 - นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์ รองปลัด
 - นายนิวัฒน์ นามมุงคุณ ผอ.กองช่าง
และ ทีมงานปัองกันบรรเทาสาธารณภัย  นำทีมโดย
 - จ่าเอกสิทธิพล พานเมือง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ พนักงาน บุคลากร อบต.วังยาว และ 
คณะสภาฯ นำโดย นายถาวร  ศรีอุดม  ประธานสภาฯ
และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ชาวบ้าน ตำบลวังยาว
ติดตามสถานะการณ์ พร้อมแก้ไข ดำเนินการต่อไป
ณ #สะพานข้าม บ้าน วังยาว-หนองโน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพสัย จังหวัดมหาสารคาม

 เข้าชม : 178