องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
221   คน
สถิติทั้งหมด
53624   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

28/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคันดินคันคูห้วยขอนสักพร้อมทำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 1,7,12 เส้นบ้านวังยาว บ้านหนองกุงสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมต
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2024 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคันดินคันคูห้วยขอนสัก หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินการเกษตร หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินและถนนดินการเกษตรข้ามห้วยขอนสัก หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีื 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมงานขุดตักเหวี่ยงขึ้นรูปคันทางถนนดินการเกษตร หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินการเกษตร หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินการเกษตรพร้อมลงท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารงานคลัง จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2024 : จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนดินถมท่อลอดเหลี่ยมและขุดโกยดินลงใต้ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2024 : จ้างเหมารถบัสตามโครงการเรียนรู้ 4 ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป หมายเลขครุภัณฑ์ 452/58/0010 ของแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2024 : จ้างเหมารถบัสตามโครงการเรียนรู้ 4 ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินการเกษตร หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมลงดินเสริมผิวถนนดินการเกษตร หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2024 : จ้างก่อสร้างฐานพระพุทธรูป องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2024 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 8 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ. 2567 - ก.ย. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2024 : ซื้อรถเข็นพยาบาลฉุกเฉิน Stretcher แบบปรับนั่ง นอนได้ ขนาดตัวรถในขณะใช้งาน 197x56x87 cm. ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ 19x56x87 cm. พื้นรถเข็นผู้ป่วยทำด้วยอลูมิเนียม รับน้ำหนักได้ถึง 159 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง