องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
55326   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

รายงานการคลัง

ค้นหาจาก :
09/05/2566 : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 122
03/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 121
15/03/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 159
05/01/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 127
25/10/2565 : รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 158
03/08/2565 : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 228
11/10/2564 : รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 204
01/10/2564 : กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 215
15/10/2563 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 178
15/02/2564 : การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 189


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1