องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
24937   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

รายงานการคลัง

ค้นหาจาก :
15/03/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 10
05/01/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 28
25/10/2565 : รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 49
03/08/2565 : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 109
11/10/2564 : รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 90
01/10/2564 : กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 102
15/10/2563 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 73
15/02/2564 : การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 79


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1