องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
43137   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
0848844853
นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
0987156450
นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนิวัฒน์ นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
094-9577396
นายสมจิตร เพียรแก่นแก้ว
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
0823177982