องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
55325   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
0848844853
นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
0987156450
นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
adt.wangyo@gmail.com
นายนิวัฒน์ นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
094-9577396
นายสมจิตร เพียรแก่นแก้ว
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
0823177982