องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
60946   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

งานประเพณีบุญพาข้าวลิง 

ลงข่าว : 02/04/2567

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางอุไร ยอดศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังยาว และผู้นำชุมชน ต.วังยาว ร่วมงานประเพณีบุญพาข้าวลิง เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอโกสุมพิสัย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเลี้ยงอาหารให้กับลิงที่มาอาศัยอยู่ภายในวนอุทยานโกสัมพีแห่งนี้ โดยจัดขึ้นทุกวันที่ ๑ หรือวันที่ ๒ ของเดือนเมษายนของทุกปี เนื่องจากในวนอุทยานโกสัมพี มีลิงเป็นจำนวนมาก อาหารในป่า ไม่พอสำหรับให้ลิงหากิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลิงไม่ให้ออกมารบกวนชาวบ้านเข้าชม : 55