องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
55321   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์ มวลรวมรายได้

           - ที่ตั้ง 

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๗ บ้านหนองโสน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย ๒๓ กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                     ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลแพง

                     ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลดอนกลาง

                     ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลหนองกุงสวรรค์

                     ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลเขวาไร่

           - เนื้อที่

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖๙.๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๓,๗๐๖ ไร่

           - ภูมิประเทศ     สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่รอนลูกคลื่น ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีเฉาะลำห้วยและหนองน้ำ และอ่างขนาดเล็ก ลักษณะดินเป็นร่วนทราย

 

                    

เข้าชม : 1096