องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
43131   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์ มวลรวมรายได้

           - ที่ตั้ง 

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๗ บ้านหนองโสน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย ๒๓ กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                     ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลแพง

                     ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลดอนกลาง

                     ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลหนองกุงสวรรค์

                     ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลเขวาไร่

           - เนื้อที่

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖๙.๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๓,๗๐๖ ไร่

           - ภูมิประเทศ     สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่รอนลูกคลื่น ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีเฉาะลำห้วยและหนองน้ำ และอ่างขนาดเล็ก ลักษณะดินเป็นร่วนทราย

 

                    

เข้าชม : 780