องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
55321   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหาร

นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
095-0596146
นางพิศมัย บุญศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
093-7919539
นายสมใจ สุวรรณคาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
097 0371062
นางคำมุก วงษ์ทองคำ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
080-1288310