องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
55325   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมจิตร เพียรแก่นแก้ว
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
082-3177982
นายสมจิตร เพียรแก่นแก้ว
นักวิชาการการศึกษา
082-3177982
นางพัลพา บริวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
087-9163886
นางสาวอุบลรัตน์ ชาญศึก
ครูผู้ดูแลเด็ก
089-6178664
นางสาวอมาวศรี ศรีเจริญทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
085-0089935
นางนงรัก ดรเถื่อน
ครูผู้ดูแลเด็ก
087-9163886
นางสาวจีระวรรณ์ ภูศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
093-3297080
นางสาวพิกุล เสนานันท์
ครูผู้ดูแลเด็ก
087-2354716
นางประภาภรณ์ ก้อนฆ้อง
ผู้ดูแลเด็ก
086-2198025
นางนริศรา ดรรักษา
ผู้ดูแลเด็ก
081-5928158
นางสาวนิตยา ผุยโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
086-2390060
นางพรพิพา พันธ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
085-4505288