องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
43131   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

กองคลัง

นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัตน์นาภรณ์ ศรีวิบูลย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
095-6609712
นายทศพงษ์ ชะนะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
095-9483560
นางธารทิพย์ สุวรรณโสภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
083-5634959
นางพรประภา โยเหลา
นักวิชาการพัสดุ
0806019322
นายสัญญา อำภาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
082-8445796
นายณัฐวิทย์ สีแก้วสิ่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
081-1835601
นางสาววิชุดา ต่อพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
085-0144048