องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
55321   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

กองคลัง

นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัตน์นาภรณ์ ศรีวิบูลย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
095-6609712
นางธารทิพย์ สุวรรณโสภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
083-5634959
นางพรประภา โยเหลา
นักวิชาการพัสดุ
0806019322
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสัญญา อำภาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
064-4845242
นายณัฐวิทย์ สีแก้วสิ่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
081-1835601
นางสาววิชุดา ต่อพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
085-0144048