องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
711   คน
สถิติทั้งหมด
67031   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

สมาชิกสภา อบต.

นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
061 963 0505
นางสาวณัฐธยาน์ บริวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 1
081 584 2814
นายพานิตร สิงห์บัญชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 2
080 709 1316
นางสาวราตรี ไชยยงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 3
080 766 8942
นายสถิตย์ ศิริขันธ์แสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 4
086 242 8389
นายถาวร ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 5
061 963 0505
นายชรินทร์ ผาเกตศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 6
088-0335496
นายชาญณรงค์ สีทองนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 7
085-0130272
นายสุวัตร์ ศรีเสนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 8
095-1940032
นายไพทูล ผ่องแผ้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9
080-3514581
นายลำพูน ศิริมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 10
085-7492682
นายปัญญา ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 11
083-3508746
นายวชิระ ตรีชาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 12
084-7324245