องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
24934   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

สมาชิกสภา อบต.

นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
061 963 0505
นางสาวณัฐธยาน์ บริวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 1
081 584 2814
นายพานิตร สิงห์บัญชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 2
080 709 1316
นางสาวราตรี ไชยยงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 3
080 766 8942
นายสถิตย์ ศิริขันธ์แสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 4
086 242 8389
นายถาวร ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 5
061 963 0505
นายชรินทร์ ผาเกตศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 6
088-0335496
นายชาญณรงค์ สีทองนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 7
085-0130272
นายสุวัตร์ ศรีเสนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 8
095-1940032
นายไพทูล ผ่องแผ้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9
080-3514581
นายลำพูน ศิริมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 10
085-7492682
นายปัญญา ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 11
083-3508746
นายวชิระ ตรีชาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 12
084-7324245