องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
55326   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

กองช่าง

นายนิวัฒน์ นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
094-9577396
นายสิทธิชัย แก้วศรี
นายช่างโยธา
063-9854816
นางเอื้อมพร ดรอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
085-0073676
นายพีระพล บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยช่างโยธา
081-1387994