องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
60956   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    352k
แบบคำขอหนังสือรับรอง    381.4k
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะชุมชน    448.55k
แบบขอถอนหลักประกันสัญญา    328.33k
การขอใช้น้ำทำการเกษตร    260.22k
คำร้อง    417.23k
คำขอจดทะเบียน    1.17M
แบบแจ้งการฆ่าสัตว์    403.98k
ขอหยุดกิจการ / ขอปิดกิจการ    218.76k
หนังสือมอบอำนาจ    870.45k
สัญญายืมเงินทุนโครางการเศรษฐกิจชุมชน    447.49k
แบบใบสำคัญรับเงิน    296.29k
ขอความอนุมเคราะห์ยืมพัสดุครุภัณฑ์    277.63k
แบบฟอร์ม ขอรับบริการ รถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว (รถEMS) กรณีเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง    519.1k
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     38.42k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1