องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
716   คน
สถิติทั้งหมด
67036   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ประกาศราคากลางและร่างขอบเขต(TOR)

ค้นหาจาก :
19/01/2566 : เอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.8 ขนาดผิดดิน กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หน้า 0.04 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 ม. 502
25/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินและงานวางท่อ ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ม.1 , จ้างเหมาปรับปรุงถนนเทคอนกรีตและงานรื้อทำความสะอาดร่องระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง ม.7 , และจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินและงานรื้อทำความสะอาดร่ 838
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ขอนขว้าง ม.3 699
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองแวง ม.10 379
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ.หนองโน ม.8 313
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 287
29/04/2565 : ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 621
29/04/2565 : ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตแบบมีฝาปิด ม.5 บ.โนนทัน ม.11 326
19/04/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.12 291
30/08/2564 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร และอุปกรณ์กีฬา 283
31/08/2564 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ก่อสร้างอาคารอเนกประส่งค์ คสล. 264
06/09/2564 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6,3,1,7,12 252
13/07/2564 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ซ่อมแซมถนน ม.2 243
28/04/2564 : ราคากลางและร่างขอบเขต ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 232
28/04/2564 : ราคากลางและร่างขอบเขต เสริมหินคลุก บ้านบะหลวง หมู่ที่ 4 267
19/03/2564 : ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อเสริมหินคุล บ.โนนทัน ม.11 294
22/12/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,8,9,1,7,12,4,10 263
18/12/2563 : ร่างขอบเขตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,8,9,1,7,12,4,10 288
16/11/2563 : TOR โครงการซ่อมแซมถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ.โนนเจริญ หมู่ที่ 9 271
16/11/2563 : TOR โครงการซ่อมแซมถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ.โนนเจริญ หมู่ที่ 5 257
16/11/2563 : TOR โครงการซ่อมแซมถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ.หนองโน หมู่ที่ 2 255
16/11/2563 : TOR โครงการซ่อมแซมถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ.วังยาว หมู่ที่ 1 243
16/11/2563 : TOR โครงการซ่อมแซมถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ.โนนเจริญ หมู่ที่ 6 264


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1