องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
55325   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต 

ลงข่าว: 05/03/2567    13   24

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จัดโครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยมี คณะบริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.วังยาว ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนวังยาววิทยายน นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ บุคลากร รพ.สต. อสม. กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลวังยาว  ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว