องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
55324   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

โครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ 

ลงข่าว: 13/03/2567    9   26

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นางอุไร ยอดศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประธานเปิดโครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โดยจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ โดยนางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด อบต. แพง เป็นวิทยากรในการบรรยาย และในระยะต่อไปจะดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ