องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
24939   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

รับเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการเปิดศูนย์ธุรกิจย่อย อบต./สกต. 

ลงข่าว: 13/09/2565    6   66

วันที่ 13  กันยายน  2565  นางอุไร  ยอดศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และ นางพิศมัย บุญศรี รองนายกฯ ได้รับเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการเปิดศูนย์ธุรกิจย่อย อบต./สกต. ใกล้บ้าน ณ ศาลากลางบ้านบ้านแก่งโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ให้สามารถขายสินค้า หรือผลผลิตทางการเกษตรได้