องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
55321   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โคกหนองสระพัง 

ลงข่าว: 22/02/2566    9   129

วันที่ ( 22 ก.พ. 66 ) เวลา 09.00-11.00 น. 
นางอุไร  ยอดศิริ พร้อมด้วย คฌะผู้บริหาร  พนักงาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และส่วนราชการอื่นในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสระพัง   บ้านสองคอน ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยมี นายฉลอง  พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานฯ