องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
716   คน
สถิติทั้งหมด
67036   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ประชาคม หมู่ที่ 12 

ลงข่าว: 03/04/2566    14   153

วันที่ 3 เมษายน 2566 นางอุไร ยอดศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้มอบหมายให้ นางพิศมัย บุญศรี และ นายสมใจ สุวรรณคาม รองนายกฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังยาว “ได้ดำเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านประจำปี ๒๕๖๖ และออกให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และออกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและรับชำระค่าภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน” และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การคัดแยกขยะแต่ละประเภท ให้ชาวบ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 12