องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
55321   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

น้ำกัดเซาะตลิ่ง สะพานคอนกรีต ถนนลาดยางมะตอย ข้ามลำห้วยขอนสักวังยาว-หนองโน 

ลงข่าว : 22/08/2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565  ได้รับแจ้งว่า ในช่วงนี้ฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำห้วยขอนสักเพิ่มต่อเนื่อง  ทำให้ช่วงนี้เกิดปัญหาน้ำไหลเชี่ยว ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทำให้สะพานคอนกรีต ถนนลาดยางมะตอย  ข้ามลำห้วยขอนสักวังยาว-หนองโน  ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ได้ถูกน้ำกัดเซาะดินตามแนวตลิ่งพังเสียหาย จนเกิดปัญหาดินตลิ่งสไลด์บริเวณคอสะพาน ทำให้บริเวณถนนสะพานทรุดตัวพังถล่มเสียหาย  หลังจากทราบเรื่อง คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย นำโดย
 - นางอุไร  ยอดศิริ  นายก อบต.
 - นางพิสมัย  บุญศรี  รองนายก อบต.
 - นายสมใจ สุวรรณคาม  รองนายก อบต.
 - นางสาวเยาวลักษณ์  ดวงกมลศักดิ์  รองปลัดฯ อบต.
 - นายนิวัฒน์  นามมุงคุณ  ผอ.กองช่าง
 - นายถาวร  ศรีอุดม  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ
 - จ่าเอกสิทธิพล พานเมือง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และ
 - นางภัทราวรรณ  คงสุข  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน  นายอำเภอโกสุมพิสัย
 - นางสาวลักขฌา  พรรษาวนัย  ปลัดอำเภอฯ
พร้อมทีมงาน ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.  ให้ความสะดวกการปิดถนนเพื่อป้องกันภัยอันตราที่อาดจะเกิดขึ้น

 

 เข้าชม : 271