องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
43137   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
    27
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
    23
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
    28
เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
    25
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
    42
เสริมสร้างคุณค่า และพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุ
เสริมสร้างคุณค่า และพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุ
    40
การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
    40
กิจกรรมประเพณีแห่งเทียนพรรษา
กิจกรรมประเพณีแห่งเทียนพรรษา
    42
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และปลูกจิตสำนึกงานเป็นข้าราชการที่ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และปลูกจิตสำนึกงานเป็นข้าราชการที่ดี
    50
ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบหมู่บ้านหมู่ 3  โครงการจิตอาสา
ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบหมู่บ้านหมู่ 3 โครงการจิตอาสา
    50
ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขอนสัก จากบ้านหนองไร่ ไปโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ บ้านหนองไร่
ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขอนสัก จากบ้านหนองไร่ ไปโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ บ้านหนองไร่
    52
ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมูที่ 4
ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมูที่ 4
    48
ได้รับ “ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากการประเมินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2565
ได้รับ “ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากการประเมินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2565
    55
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลวังยาว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลวังยาว
    113
ประชาคม หมู่ที่ 2
ประชาคม หมู่ที่ 2
    79
ประชาคม หมู่ที่ 12
ประชาคม หมู่ที่ 12
    85
ประชาคม หมู่ที่ 1
ประชาคม หมู่ที่ 1
    539
ประชาคม หมู่ที่ 7
ประชาคม หมู่ที่ 7
    63
ประชาคม หมู่ที่ 8
ประชาคม หมู่ที่ 8
    59
ประชาคม หมู่ 9
ประชาคม หมู่ 9
    77
ประชาคม ม.4 , ม.10
ประชาคม ม.4 , ม.10
    66
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ" โคกหนองสระพัง
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โคกหนองสระพัง
    81
วันเด็ก แห่งชาติ
วันเด็ก แห่งชาติ
    185
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
    116
ประชาคม ประปาหมู่บ้าน 1,7,12
ประชาคม ประปาหมู่บ้าน 1,7,12
    97
ฝึกอบรมโครงการจัดการขยะลดโลกร้อนในชุมชนตำบลวังยาว
ฝึกอบรมโครงการจัดการขยะลดโลกร้อนในชุมชนตำบลวังยาว
    109
วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2565
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
    116


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>